• 0

Παιδική βαρηκοΐα

Ποιοι είναι οι τύποι βαρηκοΐας στα παιδιά;

Υπάρχουν 3 διαφορετικοί τύποι βαρηκοΐας: η νευροαισθητήρια, η αγωγιμότητας και η μικτή (και τα 2 προηγούμενα είδη μαζί). Αυτοί οι τύποι βαρηκοΐας μπορεί να είναι παρόντες κατά τη γέννηση (συγγενής βαρηκοΐα) ή μπορεί να αναπτυχθούν μετά τη γέννηση (επίκτητη βαρηκοΐα).

Νευροαισθητήρια

Πρόκειται για απώλεια λειτουργικότητας του έσω αυτιού ή της σύνδεσης με τον εγκέφαλο. Αιτίες μπορεί να είναι:

  • Καταστάσεις παρούσες κατά τη γέννηση, όπως κάποια λοίμωξη της μητέρας που μεταδόθηκε στο παιδί (τοξοπλάσμωση, ερυθρά, κυτταρομεγαλοϊός, έρπης, σύφιλη)
  • Διαβήτης της μητέρας
  • Επιπλοκές που σχετίζονται με τον παράγοντα Rhesus στο αίμα
  • Γενετικοί παράγοντες και σύνδρομα του παιδιού
  • Κληρονομικές παθήσεις (οικογενειακό ιστορικό)
  • Καταστάσεις που συμβαίνουν μετά τη γέννηση, όπως έκθεση σε δυνατούς θορύβους, τραυματισμός, λοιμώξεις, βλάβη από φάρμακα, χαμηλό βάρος γέννησης ή προωρότητα

Βαρηκοΐα αγωγιμότητας

Το πρόβλημα εντοπίζεται στο έξω ή μέσο αυτί, οπότε τα ηχητικά κύματα δε φτάνουν στο έσω αυτί σωστά. Είναι ο πιο συχνός τύπος βαρηκοΐας στα παιδιά και συχνά αναπτύσσεται μετά τη γέννηση. Αιτίες μπορεί να είναι:

  • Συγγενείς παθήσεις, όπως προβλήματα με το έξω τμήμα του αυτιού, με το τύμπανο, με τον έξω ακουστικό πόρο, με τα τρία μικρά οστάρια που στέλνουν ηχητικά σήματα στο εσωτερικό του αυτιού
  • Επίκτητες καταστάσεις, όπως υπερβολική κυψελίδα, ξένο σώμα στον έξω ακουστικό πόρο, όγκοι του μέσου αυτιού, προβλήματα με την ευσταχιανή σάλπιγγα, λοιμώξεις (όπως χρόνιες λοιμώξεις με παρουσία υγρού στο μέσο αυτί), ρήξη του τυμπάνου

Μικτή βαρηκοΐα

Πρόκειται για συνδυασμό νευροαισθητήριας βαρηκοΐας και βαρηκοΐας αγωγιμότητας που οφείλεται σε βλάβη στο έξω, μέσο, έσω αυτί ή στο ακουστικό νεύρο.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *