• 0

Τι είναι η ωτομικροσκόπηση;

Η ωτομικροσκόπηση είναι η εξέταση του έξω ακουστικού πόρου και της τυμπανικής μεμβράνης με τη βοήθεια χειρουργικού μικροσκοπίου. Η συγκεκριμένη εξέταση παρέχει το πλεονέκτημα του καλύτερου φωτισμού όπως και της μεγεθυμένης εικόνας συγκριτικά με τη συμβατική ωτοσκόπηση, ενώ δίνει την ελευθερία χρήσης και των 2 χεριών για θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να υποβληθώ σε ωτομικροσκόπηση;

Η ωτομικροσκόπηση επιβάλλεται σε κάθε ασθενή που αναφέρει συμπτώματα από τα αυτιά όπως ωταλγία (πόνο), ωτόρροια (εκκροή υγρού), αίσθημα πτώσης της ακοής, εμβοές (βουητά). Με αυτόν τον τρόπο ελέγχονται ο έξω ακουστικός πόρος και η τυμπανική μεμβάνη  για τη διάγνωση πολλών παθολογικών καταστάσεων, όπως βύσμα κυψελίδας, εξωτερική ή μέση ωτίτιδα, χολοστεάτωμα, όγκους κ.α Παράλληλα μπορεί η εξέταση να δράσει και θεραπευτικά με την αφαίρεση βύσματος κυψελίδας, μυριγγοτομή ή και τοποθέτηση σωληνίσκου αερισμού, αφαίρεση ξένου σώματος και μετεγχειρητική φροντίδα.

Χρειάζεται κάποια προετοιμασία από πλευράς μου;

Δεν χρειάζεται να προβείτε σε καμία προετοιμασία πριν την εξέταση.

Είναι επώδυνη  εξέταση και πόσο διαρκεί;

Η εξέταση κατά κανόνα είναι ανώδυνη και η διάρκεια της εξαρτάται από τα ευρήματα και από το εάν ο ιατρός θα προβεί σε κάποια παρέμβαση. Συνήθως δε διαρκεί πάνω από 1-2 λεπτά.

Πως πραγματοποιείται η εξέταση;

Συνήθως πριν την ωτομικροσκόπηση προηγείται κλασική ωτοσκόπηση. Ο ασθενής μπορεί να είναι είτε καθιστός σε εξεταστική καρέκλα είτε σε ύπτια θέση σε εξεταστική κλίνη. Ο ιατρός εισάγει στον έξω ακουστικό πόρο κατάλληλου μεγέθους ωτοσκόπιο και ελέγχει προσεκτικά, εκμεταλλευόμενος τη μεγέθυνση και το φωτισμό του μικροσκοπίου, τον έξω ακουστικό πόρο και την τυμπανική μεμβράνη στο σύνολό της.

Τι να αναμένω μετά την εξέταση;

Μετά την εξέταση θα μπορείτε να επανέλθετε άμεσα στις δραστηριότητες σας.

Υπάρχουν κίνδυνοι από την εξέταση;

Η εξέταση είναι απόλυτα ασφαλής και οι ανεπιθύμητες ενέργειες από αυτήν είναι σπάνιες. Στις περιπτώσεις που ο ασθενής υποβληθεί σε κάποια παρέμβαση σπάνια μπορεί να προκληθεί κάποιος τραυματισμός στον έξω ακουστικό πόρο ή και την τυμπανική μεμβράνη.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *