• 0

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΪΑ

 Σημαντικά σημεία

 • Μέχρι το 2050, 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι υπολογίζεται ότι θα έχουν κάποιου βαθμού βαρηκοΐα και τουλάχιστον 700 εκατομμύρια άνθρωποι θα χρειάζονται αποκατάσταση της ακοής τους
 • Πάνω από 1 δισεκατομμύριο νέοι ενήλικες βρίσκονται σε κίνδυνο μόνιμης βαρηκοΐας εξαιτίας μη ασφαλούς έκθεσης σε ήχους, η οποία μπορεί να αποφευχθεί
 • Μόλις $1,4 χρειάζεται να δαπανηθούν επιπλέον ανά άτομο, ώστε να βελτιωθούν οι ιατρικές υπηρεσίες σχετικά με την ακοή
 • Μέσα σε διάστημα 10 ετών αυτή η επένδυση αναμένεται ότι θα αποφέρει σχεδόν $16 για κάθε δολάριο που δαπανήθηκε
 • Πάνω από 5% του παγκόσμιου πληθυσμού – ή 430 εκατομμύρια άνθρωποι – χρειάζονται αποκατάσταση σοβαρής βαρηκοΐας, δηλαδή πτώσης της ακοής μεγαλύτερης από 35 decibels (dB) στο αυτί με την καλύτερη ακοή, (432 εκατομμύρια ενήλικες και 34 εκατομμύρια παιδιά). Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2050 πάνω από 700 εκατομμύρια άνθρωποι – ή ένας στους δέκα ανθρώπους – θα έχει τόσο σοβαρή βαρηκοΐα.
 • Περίπου το 80% των ανθρώπων με σοβαρή βαρηκοΐα ζουν σε χώρες χαμηλού και μέτριου εισοδήματος.
 • Ο επιπολασμός της βαρηκοΐας αυξάνεται με την ηλικία: πάνω από το 25% των ανθρώπων άνω των 60 έχουν σοβαρή βαρηκοΐα

Βαρηκοΐα και κώφωση

Ένας άνθρωπος που δε μπορεί να ακούσει τόσο καλά όσο κάποιος με φυσιολογική ακοή – όριο ακοής 20 dB ή καλύτερα και στα δύο αυτά – λέγεται ότι έχει βαρηκοΐα. Η βαρηκοΐα μπορεί να είναι ήπια, μέτρια, σοβαρή ή πολύ σοβαρή. Μπορεί να αφορά στο ένα ή και στα δύο αυτά και οδηγεί σε δυσκολία αντίληψης μιας συζήτησης ή δυνατών ήχων.

Άνθρωποι που «δεν ακούν καλά» μπορεί να έχουν από ήπια έως σοβαρή βαρηκοΐα. Οι άνθρωποι με βαρηκοΐα συνήθως επικοινωνούν μέσω του προφορικού λόγου και μπορούν να επωφεληθούν από ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα ή άλλες βοηθητικές συσκευές, όπως και υποτίτλους.

Αιτίες βαρηκοΐας και κώφωσης

Παρότι οι παρακάτω παράγοντες μπορεί να είναι παρόντες σε διάφορες ηλικίες, οι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι σε αυτούς κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων της ζωής.

Προγεννητική περίοδος

 • Γενετικοί παράγοντες: περιλαμβάνουν κληρονομική και μη κληρονομική βαρηκοΐα
 • Ενδομήτριες λοιμώξεις: όπως η ερυθρά και ο κυτταρομεγαλοϊός (CMV)

Περιγεννητική περίοδος

 • Περιγεννητική ασφυξία (έλλειψη οξυγόνου κατά την ώρα της γέννησης)
 • Υπερχολερυθριναιμία (σοβαρός ίκτερος κατά τη νεογνική περίοδο)
 • Χαμηλό βάρος γέννησης
 • Άλλες περιγγενητικές παθήσεις και η διαχείρισή τους

Παιδική και εφηβική ηλικία

 • Χρόνιες λοιμώξεις του αυτιού
 • Συλλογή υγρού στο αυτί
 • Μηνιγγίτιδα και άλλες λοιμώξεις

Ενήλικη ζωή και τρίτη ηλικία

 • Χρόνιες νόσοι
 • Κάπνισμα
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Πρεσβυακουσία
 • Αιφνίδια πτώση της ακοής

Παράγοντες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής

 • Βύσμα κυψελίδας
 • Τραύμα στο αυτί ή το κεφάλι
 • Δυνατοί ήχοι
 • Ωτοτοξικά φάρμακα
 • Ωτοτοξικά χημικά στο χώρο εργασίας
 • Διατροφικές ανεπάρκειες
 • Ιογενείς λοιμώξεις και άλλες παθήσεις του αυτιού
 • Γενετικά καθοριζόμενη βαρηκοΐα

 

Η επίπτωση της βαρηκοΐας για την οποία δεν έχει ληφθεί ιατρική βοήθεια

Εάν δεν αντιμετωπιστεί, η βαρηκοΐα επηρεάζει πολλούς τομείς της ζωής:

 • Την επικοινωνία και την εκφορά του λόγου
 • Τη νόηση
 • Την εκπαίδευση και την εργασία: σε αναπτυσσόμενες χώρες τα παιδιά με βαρηκοΐα και κώφωση συχνά δε λαμβάνουν μόρφωση. Οι ενήλικες με βαρηκοΐα επίσης έχουν πολύ μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Μεταξύ αυτών που εργάζονται, υψηλότερο ποσοστό των ανθρώπων με βαρηκοΐα βρίσκονται σε κατώτερες εργασιακές θέσεις σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό.
 • Κοινωνική απομόνωση, μοναξιά, στίγμα
 • Επίπτωση στην κοινωνία και την οικονομία

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) υπολογίζει ότι η βαρηκοΐα για την οποία δεν έχει ληφθεί ιατρική βοήθεια αντιστοιχεί σε παγκόσμια οικονομική επιβάρυνση του ύψους των $980 δισεκατομμυρίων. Το ποσό αυτό αφορά στο κόστος της ιατρικής περίθαλψης (χωρίς να περιλαμβάνεται το κόστος των ακουστικών βαρηκοΐας), την απώλεια παραγωγικότητας και τα κοινωνικά κόστη. Το 57% αυτού του ποσού αφορά σε χώρες χαμηλού και μέτριου εισοδήματος.

Πρόληψη

Πολλές από τις αιτίες που οδηγούν σε βαρηκοΐα μπορούν να αποφευχθούν μέσω δημοσίων στρατηγικών υγείας και κλινικών παρεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής.

Η πρόληψη της βαρηκοΐας είναι πολύ σημαντική καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής – από την προγεννητική και περιγεννητική περίοδο μέχρι και την τρίτη ηλικία. Στα παιδιά, περίπου το 60% των περιπτώσεων βαρηκοΐας θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί μέσω της εφαρμογής μέτρων δημόσιας υγείας. Αναλόγως, στους ενήλικες, οι πιο συχνές αιτίες πρόκλησης βαρηκοΐας, όπως η έκθεση σε δυνατούς ήχους και ωτοτοξικά φάρμακα, θα μπορούσαν να είχα αποφευχθεί.

Αποτελεσματικές στρατηγικές για την ελάττωση της βαρηκοΐας στα διάφορα στάδια της ζωής:

 • Εμβολιασμός
 • Σωστή φροντίδα μητέρας και παιδιού
 • Γενετική καθοδήγηση
 • Αναγνώριση και αντιμετώπιση κοινών παθήσεων του αυτιού
 • Προγράμματα προστασίας της ακοής στον επαγγελματικό χώρο, όσον αφορά στην έκθεση σε θορύβους και χημικά
 • Ασφαλείς πρακτικές έκθεσης στον ήχο στα πλαίσια της διασκέδασης
 • Ορθή χρήση φαρμάκων, ώστε να προληφθεί η βαρηκοΐα από ωτοτοξικότητα

Αναγνώριση και αντιμετώπιση

Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση της βαρηκοΐας αποτελεί κλειδί για την αποτελεσματική αντιμετώπιση. Αυτή απαιτεί τον συστηματικό προσυμπτωματικό έλεγχο των ατόμων που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως:

 • Νεογνά και βρέφη
 • Παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
 • Άτομα που εκτίθενται σε θορύβους ή χημικά στην εργασία τους
 • Άτομα που λαμβάνουν ωτοτοξικά φάρμακα
 • Υπερήλικες

Μόλις αναγνωριστεί, η βαρηκοΐα πρέπει να αντιμετωπιστεί το συντομότερο δυνατό, ώστε να περιοριστούν οι αρνητικές της επιδράσεις. Μέτρα αποκατάστασης ατόμων με βαρηκοΐα περιλαμβάνουν:

 • Τη χρήση τεχνολογίας ενίσχυσης της ακοής, όπως ακουστικά βαρηκοΐας, κοχλιακά εμφυτεύματα και εμφυτεύματα στο μέσο αυτί
 • Τη χρήση νοηματικής γλώσσας και άλλων μέσων υποκατάστασης των αισθήσεων
 • Θεραπεία αποκατάστασης ώστε να βελτιωθούν και αναπτυχθούν επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να προστατέψετε την ακοή σας ή για να κανονίσετε ακοολογικό έλεγχο, στείλτε μήνυμα στο γιατρό χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.

  Add Comment

  Your email address will not be published. Required fields are marked *