Τι είναι η τυμπανομετρία;

  Με τον όρο τυμπανομετρία  ονομάζουμε την εξέταση που στόχο έχει να ελέγξει τη λειτουργική κατάσταση της τυμπανικής μεμβράνης και του μέσου ωτός. Αποτελεί μια σύντομη, ανώδυνη εξέταση εφόσον η τυμπανική μεμβράνη και το μέσο αυτί δεν φλεγμαίνει.

  Πώς γίνεται η εξέταση;

  Αρχικά ο γιατρός σας θα εξετάσει τον έξω ακουστικό πόρο και την τυμπανική μεμβράνη με το ωτοσκόπιο ή το χειρουργικό μικροσκόπιο. Στη συνέχεια θα εισάγει ένα ειδικό βύσμα στον έξω ακουστικό πόρο το οποίο συνδέεται με τη συσκευή που ονομάζεται τυμπανομετρητής. Ο τυμπανομετρητής μεταβάλλει την πίεση στον έξω ακουστικό πόρο ενώ παράλληλα ακούτε έναν χαμηλής συχνότητας ήχο. Η αίσθηση είναι παρόμοια με αυτή που νιώθετε κατά την απογείωση ή την προσγείωση του αεροσκάφους .Καθώς η πίεση μεταβάλλεται, ελέγχονται και καταγράφονται οι μεταβολές της κινητικότητας της τυμπανικής μεμβράνης. Είναι πολύ σημαντικό να παραμένετε κατά την εξέταση ακίνητος και ήρεμος.

  Tι είναι το τυμπανόγραμμα;

  Τυμπανόγραμμα είναι η γραφική παράσταση που αναπαριστά το πως κινείται η τυμπανική μεμβράνη σε απάντηση της μεταβολής της πίεσης του αέρα στον έξω ακουστικό πόρο που επιτυγχάνεται με τον τυμπανομετρητή. Συγκεκριμένα όταν ένα ηχητικό κύμα προσπίπτει στην τυμπανική μεμβράνη, ένα μέρος της ηχητικής ενέργειας θα απορροφηθεί και θα σταλεί στο μέσο αυτί, ενώ ένα μέρος θα επιστρέψει πίσω ως αποτέλεσα της αντίστασης που ασκεί η τυμπανική μεμβράνη. Οι πληροφορίες που λαμβάνουμε από τη γραφική παράσταση βοηθούν στη λήψη συμπερασμάτων σχετικά με τη λειτουργική κατάσταση του μέσου ωτός και ειδικότερα της Ευσταχιανής Σάλπιγγας.

  Εάν το τυμπανόγραμμα είναι φυσιολογικό τότε η γραφική παράσταση θα έχει τη μορφή βουνού με χαρακτηριστική κορυφή όταν η πίεση στον έξω ακουστικό πόρο εξισορροπείται με αυτήν στο μέσο ους και αντιστοιχεί σε πίεση 0 daPA ( τυμπανόγραμμα τύπου Α). Αντίστοιχα σε διάφορες παθολογικές καταστάσεις η γραφική παράσταση θα έχει άλλες μορφές όπως ευθεία γραμμή όταν το μέσο αυτί έχει υγρό -εκκριτική ωτίτιδα (τυμπανόγραμμα τύπου Β) ή να μετακινείται προς αρνητικέ πιέσεις σε περίπτωση υποαερισμού του μέσου ωτός (τυμπανόγραμμα τύπου C).

  Σε ποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να υποβληθώ σε τυμπανομετρία;

  Η τυμπανομετρία τυπικά χρησιμοποιείται για να διαγνώσουμε ή να αποκλείσουμε διάφορες παθολογικές καταστάσεις όπως υγρό το αυτί/εκκριτική ωτίτιδα, φλεγμονή του μέσου ωτός, διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης ή δυσλειτουργία Ευσταχιανής σάλπιγγας. Η τυμπανομετρία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη διερεύνηση της βαρηκοΐας τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες.

  Τι είναι το ακουστικό αντανακλαστικό;

  Ακουστικό αντανακλαστικό (ή αντανακλαστικό του αναβολέα) καλούμαι τη σύσπαση ενός μικροσκοπικού μυός, του μυός του αναβολέα που βρίσκεται μέσα στην κοινότητα του μέσου ωτός  ως απόκριση σε ηχητικό ερέθισμα υψηλής έντασης. Η συσκευή της εξέτασης είναι ίδια με αυτή της τυμπανομετρίας. Το επίπεδο της έντασης του ήχου ή η απουσία του αντανακλαστικού σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που λαμβάνονται από την τυμπανομετρία παρέχουν χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση της ακουστικής οδού και βοηθά στη διαπίστωση του βαθμού και του τύπου της βαρηκοΐας.

  Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για το τυμπανόγραμμα και τα ακουστικά αντανακλαστικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γιατρό μέσω της παρακάτω φόρμας επικοινωνίας.