Παθήσεις αυτιών

  Τι είναι το αυτί;

  Το αυτί είναι ένα από τα πιο εξελιγμένα και ευαίσθητα όργανα του ανθρωπίνου σώματος. Είναι υπεύθυνο όχι μόνο για την ακοή, αλλά και για την αίσθηση της ισορροπίας και του προσανατολισμού μας στο χώρο. Χωρίζεται σε 3 μέρη:

  1. Το έξω αυτί (έξω ους): αποτελείται από το πτερύγιο και τον έξω ακουστικό πόρο. Δέχεται τους ήχους και τους κατευθύνει στο μέσο αυτί.
  2. Το μέσο αυτί (μέσο ους): αποτελείται από την τυμπανική μεμβράνη και την τυμπανική κοιλότητα που περιέχει τα ακουστικά οστάρια, το μαστοειδές άντρο και την ευσταχιανή σάλπιγγα.
  3. Το έσω αυτί (έσω ους): βρίσκεται μέσα στο κροταφικό οστό και αποτελείται από τον οστέινο λαβύρινθο και το μεμβρανώδη λαβύρινθο. Συγκροτείται από τα εξής μέρη: τον κοχλία, την αίθουσα και τους 3 ημικύκλιους σωλήνες. Το έσω αυτί είναι, ίσως, το πιο πολύπλοκο μέρος του ανθρώπινου σώματος. Η ακοή καθίσταται δυνατή με τη μετατροπή των ηχητικών κυμάτων σε ηλεκτρικό σήμα και μεταφορά μέσω του κοχλιακού νεύρου στον εγκέφαλο. Αντίστοιχα τα ηλεκτρικά σήματα τα οποία δημιουργούνται ως απόκριση προς τις κινήσεις του κεφαλιού μεταφέρονται διαμέσου του αιθουσαίου νεύρου, στον εγκέφαλο συμβάλλοντας έτσι στην ισορροπία και τον προσανατολισμό μας στο χώρο.

  Οι πιο κοινές παθήσεις των αυτιών

  Οξεία μέση ωτίτιδα: Φλεγμονή του μέσου αυτιού που προκαλείται από βακτήρια ή ιούς, που προκαλεί τη συλλογή πυώδους υγρού πίσω από την τυμπανική μεμβράνη. Εάν αντιμετωπιστεί σωστά δεν είναι σοβαρή και δεν υποτροπιάζει κατ’ επανάληψη. Αποτελεί μια από τις πιο συνήθεις παθήσεις της παιδικής ηλικίας.

  Ωτοσκλήρυνση: Προκαλείται από καθήλωση της βάσης του πιο μικρού οσταρίου του ανθρωπίνου σώματος, του αναβολέα. Είναι μια από τις πιο συχνές αιτίες σταδιακής πτώσης της ακοής στους ενήλικες, αλλά η ακουστική ικανότητα μπορεί να ανακτηθεί με χειρουργική επέμβαση που καλείται αναβολοτομή.

  Εμβοές (βουητό): Είναι η αίσθηση θορύβου στο κεφάλι συνολικά ή στα αυτία, χωρίς την ύπαρξη ωστόσο κάποιου εξωτερικού ερεθίσματος. Μπορεί να παίρνει πολλές μορφές όπως συνεχές κουδούνισμα ή σφύριγμα ή ήχος τζιτζικιού. Οι παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν εμβοές είναι πολλές και η θεραπεία τους αιτιολογική.

  Νόσος Ménière: Μια χρόνια κατάσταση που προκαλείται από υπερβολική συσσώρευσή υγρού μέσα στο λαβύρινθο . Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ίλιγγο, πτώση της ακοής (βαρηκοΐα), εμβοές και αίσθημα πίεσης ή «πλήρωσης» στο αυτί. Τα συμπτώματα μπορούν να βελτιωθούν με τη χορήγηση φαρμάκων ή αλλαγές στον τρόπο ζωής.

  Πρεσβυακουσία: Πρόκειται για βαρηκοΐα που σχετίζεται με την ηλικία, δηλαδή προοδευτική έκπτωση της ακοής στους ενήλικες, καθώς μεγαλώνουν. Είναι συνήθως αμφοτερόπλευρη και συμμετρική, που σημαίνει ότι συμβαίνει με τον ίδιο ρυθμό και στα δύο αυτιά.

  Βαρότραυμα: Πρόκειται για μηχανική βλάβη στο αυτί που προκαλείται από απότομές αλλαγές στο υψόμετρο ή στην πίεση του νερού.

  Ακουστικό τραύμα: Βλάβη που προκαλείται στο αυτί από ξαφνικό, δυνατό θόρυβο, όπως έκρηξη, θορυβώδεις μηχανές ή δυνατή μουσική. Το μέγεθος και η επίπτωση της βλάβης πρέπει να αξιολογηθούν και να παρακολουθηθούν σε βάθος χρόνου.

  Βαρηκοΐα: Η δυσκολία να ακούσει κανείς, που μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως και πλήρη κώφωση και να είναι μονόπλευρη ή αμφοτερόπλευρη. Μπορεί να είναι κληρονομική ή το αποτέλεσμα νόσου, τραυματισμού, μακρόχρονης έκθεσης σε θόρυβο ή φαρμάκων που βλάπτουν το ακουστικό νεύρο. Η μόνιμη πτώση της ακοής όταν είναι μεγάλου βαθμού μπορεί να διορθωθεί με ακουστικά βαρηκοΐας ή κοχλιακά εμφυτεύματα.

  Δερματικές βλάβες: Όπως και κάθε άλλο σημείο του σώματος, έτσι και το αυτί μπορεί να αποτελέσει σημείο εκδήλωσης δερματικών παθήσεων, όπως δερματικοί όγκοι – ιδίως λόγω της χρόνιας έκθεσής του στον ήλιο – (βασικοκυτταρικό καρκίνωμα, ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, μελάνωμα), ατοπική δερματίτιδα, ψωρίαση, φωτοδερματίτιδα και άλλα.

  Λιγότερο συχνές παθήσεις του αυτιού

  Εξόστωση: Πρόκειται για μη φυσιολογική αύξηση οστού μέσα στον ακουστικό πόρο. Είναι επίσης γνωστή ως «το αυτί του σέρφερ», καθώς μπορεί να προκληθεί από έκθεση σε κρύο αέρα και νερό. Εάν αυξηθεί αρκετά σε μέγεθος, μπορεί να επιβάλλεται χειρουργική αποκατάσταση.

  Σύνδρομο Usher: μια σπάνια γενετική νόσος που επηρεάζει τόσο την ακοή όσο και την όραση.

  Ακουστικό νευρίνωμα: Ένας καλοήθης, αργά αναπτυσσόμενος όγκος του αιθουσαίου νεύρου μέσα στο έσω αυτί, κοντά στον εγκέφαλο. Η θεραπεία περιλαμβάνει χειρουργική αφαίρεση ή ακτινοβολία.

  Αιθουσαία νευρίτιδα: Η κατάσταση αυτή είναι αποτέλεσμα φλεγμονής του αιθουσαίου νεύρου και εκδηλώνεται με έντονη συμπτωματολογία ιλίγγου και ναυτίας.

  Περιχονδρίτιδα: Πρόκειται για λοίμωξη του δέρματος που καλύπτει το χόνδρο του εξωτερικού τμήματος του αυτιού. Μπορεί να προκαλέσει ερυθρότητα, πόνο και πυρετό και εάν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως μπορεί να οδηγήσει σε παραμόρφωση του αυτιού.

  Συμπτώματα που εκδηλώνονται οι παθήσεις των αυτιών

  Όπως τονίστηκε το αυτί είναι υπεύθυνο για δύο σημαντικές λειτουργίες: την ακοή και την ισορροπία του σώματος. Γι’ αυτό το λόγο οι περισσότερες παθήσεις του αυτιού να εκδηλώνονται με συμπτώματα όπως απώλεια ή μείωση ακοής, εμβοές (βουητά) και αίσθημα ιλίγγου. Οι φλεγμονώδεις παθήσεις μπορούν να εκδηλωθούν  με έντονο πόνο, βάρος, αίσθημα πληρότητάς, φαγούρα, εκροή υγρού, πτώση της ακοής, οίδημα. Τέλος δεν είναι σπάνια τα γενικά συμπτώματα ιδίως σε παιδιά όπως πυρετός, ανορεξία, ναυτία και έμετοι.

  Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις παθήσεις των αυτιών, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.