ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Δημοσιεύσεις: 45
Σύνολο αναφορών: 140
h-index: 5 (Google Scholar)

1. Tsetsos N, Goudakos JK, Daskalakis D, Konstantinidis I, Markou K. Monoclonal antibodies for the treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis: a systematic review. Rhinology. 2018;56(1):11-21

2. Vlachtsis K, Sotiroudi S, Tsetsos N, Katsaridis V. A rare case of jugular bulb diverticulum presenting as Meniere’s disease, treated with embolization. Hippokratia. 2019;23(4):172-174

3. Tsetsos N, Tsentemeidou A, Daskalakis D, Blioskas S et al. Does endoscopic stapedotomy increase hearing restoration rates comparing to microscopic? A systematic review and meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018;275(12):2905-2913

4. Tsetsos N, Daskalakis D, Tzakri D, Blioskas S, Goudakos J, Markou K. Endoscopic transnasal orbital decompression for Graves. Rhinology. 2020;58(1):2-9

5. Tsetsos N, Markou K, Konstantinidis I. Effect of monoclonal antibodies on olfactory dysfunction caused by chronic rhinosinusitis with nasal polyps: a systematic review and meta-analysis. Int Forum Allergy Rhinol. 2020;10(7):893-900

6. Poutoglidis A, Tsetsos N, Sotiroudi S, Fyrmpas G, Poutoglidou F, Vlachtsis K. Parotid Gland Tumors in Northern Greece: A 7-year Retrospective Study of 207 Patients. Otolaryngol Pol. 2020;75(2):1-5

7. Poutoglidis A, Tsetsos N, Vakouli S, Fyrmpas G. Necrotizing Bacterial Rhinitis in an Immunocompromised Patient [published online ahead of print, 2020 Dec 23]. Ear Nose Throat J. 2020;145561320984994

8. Tsetsos N, Poutoglidis A, Sotiroudi S, Baliaka A, Vlachtsis K. Middle Ear Carcinoid Tumor With External Auditory Canal Extension: A Case Report [published online ahead of print, 2021 Jan 20]. Ear Nose Throat J. 2021;145561321989145

9. Stavrakas M, Tsetsos N, Psillas G, Markou K. A Trauma Patient in the Otology Clinic: A Vestibular Fracture in the Acute Setting [published online ahead of print, 2021 Feb 22]. Ear Nose Throat J. 2021;145561321993935

10. Daskalakis D, Tsetsos N, Karagergou S, Goudakos J, Markou K, Karkos P. Intracapsular coblation tonsillectomy versus extracapsular coblation tonsillectomy: a systematic review and a meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021;278(3):637-644

11. Tsetsos N, Poutoglidis A, Skoumpas I, Garefis K, Fyrmpas G, Vlachtsis K. A Rare Case of Hemoptysis Caused by a Laryngeal Leech [published online ahead of print, 2021 Mar 26]. Ear Nose Throat J. 2021;1455613211000804

12. Poutoglidis A, Tsetsos N, Vardaxi C, et al. Conventional Microscopic Stapedotomy: An Obsolete Technique or Still the Gold Standard for the Management of Otosclerosis?. Cureus. 2021;13(3):e14126. Published 2021 Mar 26

13. Tsetsos N, Vlachtsis K, Stavrakas M, Fyrmpas G. Endoscopic versus microscopic ossiculoplasty in chronic otitis media: a systematic review of the literature. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021;278(4):917-923

14. Kilmpasanis A, Apazidi-Kesoglou Z, Poutoglidis A, Sotiroudi S, Vlachtsis K, Tsetsos N. Nasal Septum Glomus Tumor: A Rare Cause of Unilateral Nasal Obstruction [published online ahead of print, 2021 Apr 8]. Ear Nose Throat J. 2021;1455613211007948

15. Garefis K, Tzoi E, Tarazis K, Tsetsos N, Konstantinidis I, Markou K. Ileocecal Valve and Cecum Adenocarcinoma Metastatic to the Larynx [published online ahead of print, 2021 Apr 26]. Ear Nose Throat J. 2021;1455613211013072

16. Poutoglidis A, Tsetsos N, Keramari S, et al. Sigmoid Sinus Thrombosis as a Complication of Acute Otitis Media in a 6-Year-Old Male [published online ahead of print, 2021 May 16]. Ear Nose Throat J. 2021;1455613211015752

17. Stavrakas M, Khalil HS, Tsetsos N, Muquit S. Clival Mucocele: A Rare Yet not Forgotten Pathology [published online ahead of print, 2021 Jun 10]. Ear Nose Throat J. 2021;1455613211021176

18. Paraskevas GK, Poutoglidis A, Lazaridis N, Anastasopoulos N, Tsetsos N. Early Internal Branch of Superior Laryngeal Nerve Bifurcation Passes Through Double Thyroid Foramen [published online ahead of print, 2021 Jun 28]. Ear Nose Throat J. 2021;1455613211029115

19. Tsetsos N, Poutoglidis A, Vlachtsis K, Stavrakas M, Nikolaou A, Fyrmpas G. Twenty-year experience with salvage total laryngectomy: lessons learned [published online ahead of print, 2021 Jul 5]. J Laryngol Otol. 2021;1-8

20. Forozidou E, Poutoglidis A, Tsetsos N, Kilmpasanis A, Fyrmpas G. Surgery as a Last Resort for Persistent Auricular Perichondritis. Ear Nose Throat J. 2021 Aug 10:1455613211038343

21. Tsetsos N, Poutoglidis A, Vlachtsis K, Kilmpasanis A, Gougousis S. Sudden Sensorineural Hearing Loss Following the Second Dose of COVID-19 Vaccine. Cureus. 2021 Aug 25;13(8):e17435

22. Tsentemeidou A, Fyrmpas G, Stavrakas M, Vlachtsis K, Sotiriou E, Poutoglidis A, Tsetsos N. Human Papillomavirus Vaccine to End Oropharyngeal Cancer. A Systematic Review and Meta-Analysis. Sex Transm Dis. 2021 Sep 1;48(9):700-707

23. Tarazis K, Garefis K, Nikolaidis V, Konstantinidis I, Chatziavramidis A, Konstantinidis I, Tsetsos N, Poutoglidis A, Markou K. Tracheostomy in the COVID-19 Era: A Modified Approach. Ear Nose Throat J. 2021 Sep 23:1455613211045522

24. Kilmpasanis A, Tsetsos N, Poutoglidis A, Tsentemeidou A, Sotiroudi S, Garefis K, Forozidou E, Vlachtsis K. Schwannoma of the Zygomatic Branch of the Facial Nerve. Ear Nose Throat J. 2021 Sep 2:1455613211041235

25. Fyrmpas G, Tsetsos N, Katotomichelakis M, Rudic M. Lasers in endoscopic middle ear surgery: where do we stand today? Eur Arch Otorhinolaryngol. 2021 Nov;278(11):4169-4177

26. Marini K, Garefis K, Skliris JP, Chatziavramidis A, Nikolaidis V, Zarachi A, Tsetsos N, Poutoglidis A, Markou K. Granulomatosis with Polyangiitis: Multiple Cranial Nerve Manifestations and Nasopharyngeal Pseudotumor. Ear Nose Throat J. 2021 Dec 27:1455613211069925

27. Poutoglidis A, Fyrmpas G, Vlachtsis K, Paraskevas GK, Lazaridis N, Keramari S, Garefis K, Dimakis C, Tsetsos N. Role of the endoscope in cochlear implantation: A systematic review. Clin Otolaryngol. 2021 Dec 31

28. Vlachtsis K, Tsetsos N, Sotiroudi S. et al. Quality of Life After Total Laryngectomy: A Retrospective Study. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg (2021)

29. Tsetsos N, Poutoglidis A, Arsos G, Tsentemeidou A, Kilmpasanis A, Katsampoukas D, Fyrmpas G. 18F-FDG-PET/CT interpretation pitfalls in patients with head and neck cancer. Am J Otolaryngol. 2022 Jan-Feb;43(1):103209

30. Garefis K, Konstantinidis I, Tsetsos N, Garefi M, Poutoglidis A, Nikolaidis V, Markou K. Challenges in mid-nasal vault management: Spreader graft or spreader flap? J Plast Reconstr Aesthet Surg. 2022 Jan;75(1):439-488

31. Karamitsou P, Poutoglidis A, Tsetsos N, Forozidou E, Karamitsou A, Tsentemeidou A, Keramari S, Garefis K, Dimitriadis I, Vlachtsis K. Sebaceous Carcinoma of the Neck. Ear Nose Throat J. 2022 Jan 2:1455613211070898

32. Paraskevas GK, Lazaridis N, Anastasopoulos N, Chrysanthou C, Asouhidou E, Iliou K, Tsetsos N, Poutoglidis A. Arteriosus Jugular Arch in a Cadaveric Specimen. Ear Nose Throat J. 2022 Jan 6:1455613211069928

33. Forozidou E, Tsetsos N, Karamitsou P, Vlachtsis K, Fyrmpas G, Vardaxi C, Garefis K, Keramari S, Poutoglidis A. A Rare Cause of Secondary Otalgia. Ear Nose Throat J. 2022 Jan 17:1455613221075226

34. Chow VJ, Tsetsos N, Poutoglidis A, Georgalas C. Quality of life in sinonasal tumors: an up-to-date review. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2022 Feb 1;30(1):46-57

35. Poutoglidis A, Tsetsos N, Chatzinakis V, Georgalas C. Tenosynovial giant cell tumor of the posterior pharyngeal space. Clin Case Rep. 2022 Feb 6;10(2):e05351

36. Garefis K, Marini K, Skliris JP, Tarazis K, Nikolaidis V, Poutoglidis A, Tsetsos N, Tsikopoulos A, Markou K. Granulomatosis with Polyangiitis: Otorhinolaryngological Manifestations and Meningeal Involvement. Ear Nose Throat J. 2022 Feb 15:1455613221078180

37. Garefis K, Konstantinidis I, Tsetsos N, Garefi M, Nikolaidis V, Markou K. Role of spreader flaps in primary rhinoplasty, functional and aesthetic outcomes: a systematic review. Rhinology. 2022 Feb 24

38. Poutoglidis A, Tsetsos N, Karamitsou P, Forozidou E, Garefis K, Keramari S, Vlachtsis K. Bilateral vocal fold palsy following COVID-19 infection. Ear Nose Throat J. 2022 Feb 26:1455613221080987

39. Fyrmpas G, Tsetsos N, Poutoglidis A, Alghoj A, Vlachtsis K. What is the impact of mastoid surgery on swimming? Clin Otolaryngol. 2022 Mar;47(2):375-379

40. Garefis K, Tarazis K, Marini K, Kipriotou A, Poutoglidis A, Tsetsos N, Tsikopoulos A, Markou K, Nikolaidis V. Glial Choristoma of Epitympanum and Mastoid Cavity. Ear Nose Throat J. 2022 Mar 25:1455613221087944

41. Poutoglidis A, Paraskevas GK, Lazaridis N, Georgalas C, Vlachtsis K, Markou K, Gougousis S, Fyrmpas G, Keramari S, Tsentemeidou A, Vardaxi X, Garefis K, Tsetsos N. Extratemporal facial nerve branching patterns: a systematic review of 1497 cases. [accepted for publication]. J Laryngol Otol. 2022

42. Vardaxi Ch, Tsetsos N, Koliastasi A, Poutoglidis A, Sapalidis K, Triaridis S, Printza A. Swallowing disorders after thyroidectomy: a systematic review and meta-analysis. . [accepted for publication]. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2022

43. Poutoglidou F, Stavrakas M, Tsetsos N, Poutoglidis A, Tsentemeidou A, Fyrmpas G, Karkos PD. Fraud and Deceit in Medical Research: Insights and Current Perspectives. Voices in Bioethics. 2022, 8

44. Τsetsos N, Poutoglidis A, Terzakis D, Epitropou I, Oostra A, Georgalas C. Primary Intracranial Adenoid cystic carcinoma: report of three cases. JNLS-B, 2022 (Accepted for publication).

45. Giantsidis G, Kiakou M, Tsetsos N, Mauromatis A, Tzakri D. Training Protocol for Non-Medical Staff in Providing First Aid. Balkan Military Medical Review 2013; 16 (4), 412-418

 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΒΙΒΛΙΑ

1. Tsetsos Ν, Stavrakas Μ, Karkos PD. Non-invasive Fungal Rhinosinusitis. Rhinology and Anterior Skull Base Surgery, 67-71.

2. Tsetsos Ν, Stavrakas Μ. Silent Sinus Syndrome. Rhinology and Anterior Skull Base Surgery, 85-88.