Διακρίσεις- Βραβεύσεις
Βράβευση από τη Διοίκηση της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) λόγω Αριστείας στα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής για το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Απονομή ηθικής αμοιβής (Συγχαρητηρίων) από τη Διοίκηση της Σχολής Εφαρμογής Υγειονομικού (ΣΕΥ) για την υποδειγματική του απόδοση ως εκπαιδευτής στο σεμινάριο πρώτων βοηθειών “Τραύμα, Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και Επείγοντα Παιδιατρικά Προβλήματα που έλαβε χώρα στο 401 ΓΣΝΑ την 09 Δεκ 2012 και 29 Απρ 2013. Φ.447/97/1795/Σ.347/ΣΕΥ/1Ο ΓΡ/Αθήνα/16 Μαι 2013.

Απονομή ηθικής αμοιβής (Εύφημου Μνείας) από τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού λόγω Αριστείας στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Ερευνητική Μεθοδολογία στην Ιατρική και στις Επιστήμες Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Βαθμός: 9,61 Άριστα. Φ.447/19/552978/Σ.1027/ΓΕΣ/Β1/7β/Αθήνα/02 Φεβ 18.

Υπότροφος Ελληνικής Εταιρείας Ογκολογίας Κεφαλής και Τραχήλου (ΕΕΟΚΤ) για το έτος 2020. Απόφαση ΔΣ 24/12/2019.

Βραβείο Καλύτερης Παρουσίασης Περιστατικού κατά τη διάρκεια του 5ου Πολυεπιστημονικού Συνεδρίου για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου (Αθήνα, 8-9 Οκτωβρίου 2021)